KG list hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarheten inbyggd
i produkten

MED FOKUS PÅ MILJÖN

På KG List arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan. För oss är det en självklarhet att ta ansvar för att bevara de livsbetingelser som människor, djur och växter behöver för sin existens. Sedan 2000 har vi ett miljöledningssystem, där miljötänket vävs in i det dagliga arbetet tillsammans med ekonomi, verksamhetsutveckling och teknik.

Hållbarheten inbyggd i produkten

Våra produkter tillverkas i massivträ som är en förnybar naturprodukt. Växande skog binder dessutom koldioxid, vilket innebär att produkter av trä bidrar till att minska klimatpåverkan. Därför är produkter av svenskt lövträ det självklara valet för dig som vill medverka till en hållbar utveckling.

Cirkulär produktion

Vår placering i hjärtat av Småland gör att vi är omgivna av fin svensk skogsråvara. Närheten till råvaran och vårt eget sågverk i Österbymo ger oss unika förutsättningar när det gäller flexibilitet, logistik och leveranssäkerhet. Minimerade transporter och effektiv logistik gör att vi verkligen kan tala om närproducerat och hållbart här på KG List.

Produktionen på KG List sker utan några utsläpp och vi ser till att allt råmaterial tas tillvara. Spån, flis och restavfall från produktionen blir biobränsle som används för att värma våra egna och andra fastigheter. Kemikalieanvändning i produktionen är mycket liten och det lim som används i limfogstillverkningen ger liten miljöpåverkan under produktionen och i slutprodukten.

Dokument

MILJÖPOLICY

Certifierade enligt FSC®

Att välja massivträ innebär att du gör ett miljövänligt val. Råvaran kommer i många fall från certifierade svenska skogar. KG List är certifierade enligt FSC® Det innebär att vi följer internationella standarder för skogsbruk och spårbarhet. På så sätt verkar vi för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Ett samarbete med KG List innebär en möjlighet att miljömärka sina produkter. Det är ofta ett starkt försäljningsargument att trävarorna kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheterna till miljömärkning.

FN:s globala hållbarhetsmål

KGlist har valt att arbeta med FN:s Hållbarhetsmål som en del i det systematiska förbättringsarbetet.
Verksamheten tar sitt ansvar för detta genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av det strategiska och operativa arbetet med produktion och produkter. Detta täcker hela värdekedjan för kunder, leverantörer och företaget.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs! God hälsa & välbefinnande är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna prestera samt ha möjlighet att nå vår fulla potential. Varje medarbetare ska förstå sin egen betydelse för helheten och att varje del är viktig. Engagerade medarbetare som trivs och mår bra är även företagets ambassadörer. Detta leder till framgång och utveckling av både oss själva, företaget och samhället.

Vår organisation ska spegla mångfalden i samhället. Att arbeta aktivt med jämställdhet och jämlikhet leder till ökad trivsel, produktivitet och lönsamhet.
Arbetet handlar även om att skapa förutsättningar för individer och grupper oberoende av kön, religion, funktionsvariation, ålder, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Vi jobbar aktivt med hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.

Minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människans hälsa.Hållbar produktion ger oss ökad konkurrenskraft. Minska kassationer och materialandel är ett arbete som sker med medvetenhet från sälj, inköp till varje medarbetare i processen.Minska transporter och buffertlager i produktionen. Att på sikt fasa ut skadliga kemikalier

En egen miljödeklaration, på våra produkter:
• Var virket kommer ifrån och om det är certifierat virke
• Vilket CO2 påverkan produkten haft i forma av råvara och vår egen produktion
• Vilket spill vi haft på produkten
• Vad produkten genererat i skatteintäkter eller annan samhällsnytta.

I vår miljöpolicy tar vi aktivt avstånd från följande aktiviteter:

• Handel med illegala trävaror.
• Överträdelse mot mänskliga rättigheter i samband med handel och avverkning av trävaror.
• Förstörelse av högt bevarandevärderad skog.
• Omvandling av skog till plantage eller icke skogsbruk.
• Genetiskt modifierad skog.
• Överträdelse mot ILO Core Convention i ILO deklarationen för fundamentala principer och rättigheter på arbetet 1998.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete samt möjligheterna till miljömärkning av din produkt.

”Hos oss är hållbarheten inbyggd i materialet. Vi jobbar i första hand med träråvara från ansvarsfullt brukad svensk lövskog”

JOHAN INGVARSSON, VD KG LIST

Vi har rätt lösning för din bransch

KG List är Sveriges ledande tillverkare av limfog i lövträ. Från fabriken i Norrhult mitt i Småland levererar vi produkter av högsta kvalitet till våra kunder i branscher som kök, möbel, bad, snickeri, dörrar, fönster och trappor. Vår flexibilitet gör oss också till en stark underleverantör till objektmarknaden. Vad kan vi göra för dig?

VÄLJ DIN BRANSCH

Från skog till färdig produkt

Vi tror på att skapa ett mervärde hos produkten. Därför tar vi avstamp i vår närhet till en hållbar svensk skogsråvara och tar ansvar hela vägen till en högförädlad produkt. Med rätt kvalitet på råvaran, bearbetning med precision, kunskap och effektivitet skapar vi ett högt produktvärde till ett konkurrenskraftigt pris. Det ger våra kunder förutsättningar att skapa en slutprodukt med unika egenskaper.

LÅT DIG INSPIRERAS


Ta del av våra senaste nyheter

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från KG List, ta del av aktuellt lagersortiment, inspirerande projekt och mycket annat.
Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.