Produkter - En viktig del av en slutprodukt

Vi tänker massivt

Massivträ kan sammanfatta KG Lists produktsortiment. I alla våra produkter ingår någon form av massivträ i löv eller furu. Vår moderna produktion gör det också möjligt att kombinera olika material. Limfog i kombination med skivmaterial som MDF eller HDF är en vanlig kombination som ger unika produktegenskaper samtidigt som vi optimerar materialutbytet och får en formstabil produkt.

Inspiration slutprodukt

Under menyn referenser publicerar vi miljöbilder på produkter där vi står som underleverantör. Du får inspiration och ideér samtidigt som du får en tydlig bild över vad vi kan producera och erbjuda dig som kund.

Råvaran

Råvaran köps i sågade plank och brädor eller som färdigtorkade ämne. Ämne är genom sin höga förädlingsgrad ett råmaterial som har många fördelar och utgör allt större del av inköpen. Beroende på vilket träslag vi väljer så är ursprungslandet av stor variation. Björk och furu i plank och bräder kommer från Sverige. Ämne i lövträ kommer från Östeuropa. Valnöt och Amerikansk Al kommer från Nordamerika.

Fuktkvoten

Fuktkvoten i träråvaran är en faktor som är av stor betydelse för hur träet uppför sig. Vi har under åren insett vikten av att ha en rätt acklimatiserad råvara som stomme i våra produkter. Vi har idag tre rekonditioneringshallar utrustade med anläggning för såväl befuktning som avfuktning. Vi håller en jämn relativ ånghalt på 37% vilket motsvarar ca 6-8 % fuktkvot.

Våra produkter

Treskikt

Treskiktslimfogen är det perfekta materialet för dig som vill ha en formstabil skiva i massivträ. Produkten tillverkas i björk, europeisk ek, furu och ask. Efterfrågan är stor och treskikten är idag vår enskilt största produkt.

Läs Mer

Limfog

Limfogen tillverkas både mot vårt lagersortiment och orderstyrt efter kundens önskemål med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt. Kvalitén på limfogen avgör valet av råmaterial och kan variera från helstav eller fingerskarvat i olika råvarukvalitéer.

Läs Mer

Komponenter & List

Komponenter och List är en bred produktgrupp som består av möbelkomponenter, fallande listverk samt hyvlade och limmade komponenter. Genom vår flexibla produktion har vi möjlighet att skapa produkter för olika ändamål.

Läs Mer

Låt oss berätta mer om våra produkter

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.