Miljö - Med fokus på miljön

Miljöledningssystem sedan 2000

KG List jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Vi ser det som en självklarhet att ta vårt ansvar för att bevara de livsbetingelser som människor, djur och växter behöver för en fortsatt existens. Miljötänkandet vävs in i det dagliga arbetet tillsammans med ekonomi och teknik.

Massivträ från KG List– Ett miljövänligt val

Träråvaran är ett förnyelsebart material som ur miljösynpunkt ger många fördelar. Råvaran kommer i många fall från certifierade skogar. Spån och flis som blir restavfall från produktionen används till biobränsle. Kemikalieanvändning i produktionen är mycket liten och det lim som används i limfogstillverkningen ger liten miljöpåverkan under produktion och i slutprodukt.
Vi kommer inte att vara inblandade i följande aktiviteter:
- Handel med illegala trävaror
- Överträdelse mot mänskliga rättigheter i samband med handel och avverkning av trävaror
- Förstörelse av högt bevarande värderad skog
- Omvandling av skog till plantage eller icke skogsbruk
- Genetisk modifierad skog
- Överträdelse mot ILO Core Convention i ILO deklarationen för fundamentala principer och rättigheter på arbetet 1998

 Våra produkter är det självklara valet för dig som vill medverka till en hållbar utveckling och ger dig som kund goda förutsättningar för en miljömärkning av slutprodukten.

Dokument

Låt oss berätta mer om möjligheterna med KG List

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.

Våra produkter

Treskikt

Treskiktslimfogen är det perfekta materialet för dig som vill ha en formstabil skiva i massivträ. Produkten tillverkas i björk, europeisk ek, furu och ask. Efterfrågan är stor och treskikten är idag vår enskilt största produkt.

Läs Mer

Limfog

Limfogen tillverkas både mot vårt lagersortiment och orderstyrt efter kundens önskemål med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt. Kvalitén på limfogen avgör valet av råmaterial och kan variera från helstav eller fingerskarvat i olika råvarukvalitéer.

Läs Mer

Komponenter & List

Komponenter och List är en bred produktgrupp som består av möbelkomponenter, fallande listverk samt hyvlade och limmade komponenter. Genom vår flexibla produktion har vi möjlighet att skapa produkter för olika ändamål.

Läs Mer